Preus

Dins mateix del Castell de la Floresta es disposa d'allotjament que permet al visitant gaudir en un ambient medieval del confort actual i la tranquil·litat d'aquest espai singular i únic.

(En la foto superior entrada a l'allotjament per la tercera porta des de l'esquerra)


Preus per persona i nit:

Adults i nens majors de deu anys = 25 euros per nit

Famílies amb un nen fins a deu anys = adults 25 euros i nen 15 euros per nit.

Famílies amb més d’un nen fins a deu anys = adults 25 euros, un nen gratuït i la resta dels nens 15 euros per nit.

 

Amb caràcter general, s’haurà de pagar un dipòsit del 50% de l’import total de la tarifa en concepte de fiança per a poder respondre als desperfectes o pèrdues que es puguin haver produït durant l’estada o per l’ocupació indeguda d’algun llit del que no s’ha fet el pagament corresponent. Una vegada s’hagi comprovat l’estat de l’allotjament, es tornarà al client l’import de la fiança en un termini màxim de 72 hores des del dia de sortida.

 

Reserva: Caldrà ingressar una bestreta al compte de l’Ajuntament de la Floresta amb una antelació mínima de 10 dies. S’haurà d’acreditar que s’ha pagat la resta del deute abans d’entrar a l’allotjament.

 

Cancel·lacions: Si es cancel·la abans de 7 dies respecte el dia d’entrada, es retorna el 50% de l’ingrés. Si es cancel·la en un termini superior a 7 dies respecte al dia d’entrada, es retorna el 100% de l’ingrés.

 

L’hora de sortida de l’allotjament del Castell queda establerta com a màxim fins a les 12 h del migdia 

Taxa turística: (màxim 7 dies) a partir dels setze anys: 0,90 € per dia.