Preus

Dins mateix del castell de la Floresta es disposa d'allotjament que permet al visitant gaudir en un ambient medieval del confort actual i la tranquil·litat d'aquest espai singulat i únic.

L'allotjament roman obert tot l'any.

(En la foto superior entrada a l'allotjament per la tercera porta des de l'esquerra)


Preus:

a) Allotjament, per persona i nit......................................... 25 euros

 

b) Allotjament, unitat familiar per persona i nit

Més de 10 anys..................................................................25 euros

 

Fins a 10 anys:

1r. nen/a ……………...............gratuït

A partir del 2n. nen/a…………15 euros per nit

 

Amb caràcter general, s’haurà de pagar un dipòsit del 50% de l’import total de la tarifa en concepte de fiança per a poder respondre als desperfectes o pèrdues que es puguin haver produït durant l’estada o per l’ocupació indeguda d’algun llit del que no s’ha fet el pagament corresponent. Una vegada s’hagi comprovat l’estat de l’allotjament, es tornarà al client l’import de la fiança en un termini màxim de 72 hores des del dia de sortida.

 

Reserva: Caldrà ingressar una bestreta al compte de l’Ajuntament de la Floresta amb una antelació mínima de 10 dies. S’haurà d’acreditar que s’ha pagat la resta del deute abans d’entrar a l’allotjament.

 

Cancel·lacions: Si es cancel·la abans de 7 dies respecte el dia d’entrada, es retorna el 50% de l’ingrés. Si es cancel·la en un termini superior a 7 dies respecte al dia d’entrada, es retorna el 100% de l’ingrés.

 

L’hora de sortida de l’allotjament del Castell queda establerta com a màxim fins a les 12 h del migdia. “

 Taxa turística: (màxim 7 dies) a partir dels setze anys: 0,45 € per dia.