Preus

Dins mateix del Castell de la Floresta es disposa d'allotjament que permet al visitant gaudir en un ambient medieval del confort actual i la tranquil·litat d'aquest espai singular i únic.

Preus

- Adults i infants majors de 10 anys = 30€/nit.

- Famílies amb un infant de fins a 10 anys = 30€/nit (cada adult) i 15€/nit (infant).

- Famílies amb més d’un infant de fins a 10 anys = 30€/nit (cada adult), 1r infant GRATUÏT, resta d'infants 15€/nit.

Fiança

- Es requerirà, a més a més de la tarifa, una fiança del 50% de l’import total per poder respondre als possibles desperfectes o pèrdues que es puguin produir durant l’estada, així com per l’ocupació indeguda d’algun llit no llogat. Una vegada s’hagi comprovat l’estat de l’allotjament, es tornarà al client l’import de la fiança en un termini màxim de 72 hores des del dia de sortida

Reserva i pagament

- Caldrà ingressar una bestreta al compte de l’Ajuntament de la Floresta amb una antelació mínima de 10 dies. S’haurà d’acreditar que s’ha pagat la resta del deute abans d’entrar a l’allotjament. El número de compte serà facilitat a cada client un cop iniciat el contacte.

Cancel·lacions

-  Si es cancel·la durant els 7 dies anteriors al dia d’entrada, es retorna el 50% de l’ingrés. Si es cancel·la en un termini superior a 7 dies respecte al dia d’entrada, es retorna el 100% de l’ingrés.

Sortida

- Caldrà abandonar les instal·lacions abans de les 12h del migdia.

Taxa turística

- 0,90€, a partir dels 16 anys, durant els dies de l'estada (màxim: 7 dies).